Submenu

Regnskab

Huset er et ideelt sted for at udarbejde regnskab. Regnskab kan kombineres med familiehygge, hvor der udarbejdes regnskab mens børnene leger eller ser tv. Det handler bare om at sætte rammerne for hvordan regnskab kan laves uden at familien opfatter det som arbejde.

Hvad er et regnskab

Et regnskab kan være mange ting. Har man et personligt udestående med nogen, kan man have et regnskab der skal gøres op. Har man derimod udført et stykke arbejde, kan man risikere at stå til regnskab den dag dette arbejde skal kvalitetstestes.

Når der tales regnskab i denne blog handler et regnskab om indtægter og udgifter i et firma. Et sådant regnskab kan laves af en bogholder eller af en revisor. Er der tale om et mindre firma kører dette normalt i virksomhedsordning eller i selskabsform. Et regnskab i virksomhedsordningen kan man faktisk selv lave, men typisk er det bedre at få regnskabsmæssig assistance fra revisor så regnskabet bliver rigtigt. Er der tale om et større firma i selskabsform er der revisionspligt. Revisionspligt betyder at regnskabet skal revideres. Når der udføres revision af et regnskab tjekker statsautoriseret revisor de enkelte poster i regnskabet.

Et regnskab kan dække en del af året, ligesom et regnskab kan dække hele året. Dækker regnskabet hele året kaldes det typisk en årsrapport og indeholder ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og finansielle nøgletal. En årsrapport skal opstilles efter årsregnskabsloven eller efter IFRS. Årsregnskabsloven er den danske regnskabslov, mens IFRS er de internationale regnskabsstandarder. Man kan derfor ikke opstille et regnskab som man vil, da regnskabsbruger som bank, leverandør og medarbejdere derved ikke umiddelbart kan sammenligne eller lave benchmarking af et regnskab fra et firma med et regnskab fra et lignende firma (benchmarke).

Gode råd til regnskab

Det er uhyre populært at komme med 10 gode råd til et eller andet. Når man snakker regnskab er det en god ide at få faktureret alle ordrer og igangværende arbejder inden man begynder at lave regnskab. Det er selvfølgelig også en god idé at have bogført alle bilag, at have afstemt de enkelte kreditorer til eksterne kreditorkontoudtog, at afstemme bank til bankudtog mv. så regnskabet ikke skal laves om igen og igen. Har man revisor er det ofte en god ide at aftale hvornår regnskabsmaterialet afleveres til revisor på forhånd, således revisor har mulighed for at planlægge hvornår regnskabet skal laves så den revisor eller revisorassistent der skal lave regnskabet er klar når bogføringsmaterialet kommer og ikke sidder og skal lave regnskab for andre firmaer først.

Bruger man en revisor skal man være opmærksom på at der findes brands indenfor revisorer. Vælg helst en statsautoriseret revisor til dit regnskab, da en statsautoriseret revisor har et bedre brand end en revisorassistent.


Udarbejdelse af regnskab kan sagtens ske hjemme mens der hygges med familien.