Submenu

Det lille idylliske bosted for udviklingshæmmede

Lidt udenfor den lille nordjyske landsby Ajstrup kan man finde det lille nedlagte landbrug der er ombygget til et bosted for psykisk udviklingshæmmede voksne.

Bostedet hedder Nørreheden og der bor 7 personer på bostedet. Udover de 7 personer der bor på Nørreheden, bor der også nogle dyr, men antallet her varierer efter årstiden.

De fleste år flytter der i løbet af foråret nye dyr ind, som beboerne på bostedet er med til at passe og opfede, så de kan blive slagtet sidst på året og blive til mad.

Udover at skaffe mad fra de dyr der bor på bostedet, er de psykisk udviklingshæmmede beboere også med til at lave mad via køkkenhave, krydderurtebede, frugttræer og frugtbuske.

De mange forskellige frugter, grøntsager og krydderurter bliver hentet ind i køkkenet hvor bostedets beboere sammen med bostedets madmor tilbereder maden.

Der er udfordringer i mange forskellige niveauer, og der findes altid nogle aktiviteter til bostedets beboere der passer til de individuelle færdigheder som beboerne besidder.